SAX Polymers

Izdelki

Asortiman SAX® plastičnih granualta uključuje brojne proizvode visokog kvaliteta. Naši kompaundi se mogu bojiti, oplemenjivati ​​ili modifikovati raznim materijalima za ojačanje I aditivima. Upotreba jedno- i dvo-pužnih ekstrudera sa gravimetrijskim doziranjem (uključujući bočni dozator) i modernim sistemom granulacije omogućava preradu svih tehničkih polimera u visokokvalitetne kompaunde, kao i recikliranje plastike.

.

Sopstvena laboratorija za testiranje ima mogućnost da izvrši detaljne analize materijala i kontrole kvaliteta.

.

Proizvodi se proizvode od visokokvalitetnih sirovina u našim pogonima u Austriji, Švajcarskoj i Rumuniji i mogu se prilagoditi vašim specifičnim zahtevima.

Kao proizvođač materijala, SAX® Polymers je posvećen ispunjavanju visokih zahteva svojih kupaca na brz, efikasan i fleksibilan način.